Garanti og reklamation

  • Lovpligtig 2 års reklamationsret mod fejl og mangler på produktet
  • Udvidet garanti i 5 år mod kvalitets- og funktionsfejl

Hos Damixa vil vi gerne give dig en ekstra tryghed, når du køber en vandhane hos os. Derfor tilbyder vi, udover den 2-årige,

lovpligtige reklamationsret, 5 års udvidet garanti på hele vores produktprogram mod kvalitets- og funktionsfejl.

Herunder ser du, hvordan du skal forholde dig.


Kontakt altid forhandleren først, når det drejer sig om en reklamations- eller garantisag.

Forbehold i reklamations- og garantibestemmelser​​​​​​​

  • Installationen skal være fagmæssigt korrekt udført i overenstemmelse med gældende brancheregler
  • Omfatter ikke frostskader, eller skader og funktionsfejl, der er opstået som følge af urenheder i vandet
  • Skader, som skyldes manglende eller forkert rengøring og vedligeholdelse af produktet, dækkes ikke
  • For 5 års udvidet garanti på Silhouet Instant, se vores ofte stillede spørgsmål her.

Sådan håndterer vi en reklamationssag

Reklamationsretten dækker alle omkostninger til reparation eller ombytning af produktet til et nyt tilsvarende produkt. Ved reparation eller ombytning til et nyt produkt, forlænges reklamationsretten med yderligere 2 år. Hvis du opdager produktionsfejl eller mangler på produktet inden 2 år fra købstidspunktet, skal du reklamere over varen der, hvor du har købt den (i butikken eller via forhandleren). Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for købet af varen ved at fremvise kvittering eller kopi af den faktura, der vedrører leverancen. For at reklamationsretten skal være gældende, skal produktet være monteret og benyttet korrekt. Eventuel rørtrækning og installation skal være fagmæssigt korrekt udført og i overensstemmelse med gældende brancheregler. Endvidere må produktet ikke tidligere være blevet adskilt eller på anden måde modificeret af uautoriserede personer. Reklamationsretten omfatter ikke frostskader eller skader og funktionsfejl, der er opstået som følge af urenheder i vandet. Reklamationsretten for produktionsfejl på overflader gælder heller ikke for fejl, som er forårsaget af forkert rengøring (skuring eller brug af slibende/ætsende rengøringsmidler) eller ridser der opstår ved kontakt med hårde eller skarpe genstande f.eks knive eller materialer af metal. Fejl, som skyldes almindelig produktslitage, ukorrekt brug eller forsømmelighed i relation til at følge monterings- eller serviceinstruktioner, erstattes ikke.Reklamationsretten dækker omkostninger til reparation eller udskiftning af produkt til et nyt tilsvarende produkt. Såfremt produktet ikke længere markedsføres, tilbydes et lignende produkt. Forhandleren skal have godkendt reklamationsen af os, inden arbejdet med udbedring eller udskiftning påbegyndes.

Dette er din udvidede 5 års garanti

Garantien dækker ombytning af berørte dele, samt andre komponenter som eventuelt har taget skade. Vi dækker materialeomkostninger og forsendelse af nye komponenter og reservedele til forhandleren eller dig. Vi tilbyder udvidet garanti på funktionsfejl, herunder lækage- og drypgaranti som opstår inden 5 år fra købstidspunktet. Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for købet af varen ved at fremvise kvittering eller kopi af den faktura, der vedrører leverancen. Den udvidede garantien dækker fra 3. til 5. år efter købstidspunktet alene omkostninger til reservedele og ikke lønomkostninger til udbedring. Garantien dækker ombytning af berørte dele, samt andre komponenter som eventuelt har taget skade. Garantien dækker ikke luftblandere eller andre dele, som kræver regelmæssig vedligeholdelse for at undgå tilkalkning. For et produkt, hvor en eller flere reservedele er udskiftet, forlænges garantiperioden ikke yderligere, dog er produktet stadigvæk omfattet af den oprindelige garanti frem til 5 år efter købstidspunktet.

Forhandleren, hvor du har købt produktet, kontakter Damixa inden vi kan løse problemet for dig

Forhandleren skal have godkendt reklamationen ad os, inden arbejdet med reparation, ombytning eller fremsendelse af komponenter og reservedele påbegyndes. Vores produkter holder en høj kvalitet og er designet til at kunne fungere i mange år. Vi lagerfører relevante reservedele til at produktet i mindst 5 år fra det tidspunkt, hvor produktet ophører med at blive markedsført. Såfremt myndighederne i et land ændrer krav til produktets godkendelse, og en reservedel dermed ikke opfylder nye krav, må vi muligvis stoppe lagerføringen tidligere end 5 år efter produktet er udgået. For tilbehør og bruserandordninger garanteres lagerføring af udskiftningsprodukter eller ligeværdige produkter til at opretholde funktionen.

Henvend dig altid først til forhandleren, hvor du har købt produktet

Det er forhandleren som hjælper dig med at løse problemet, og vores landsdækkende og erfarne serviceafdeling  står altid til rådighed med besvarelse af spørgsmål og teknisk support. Husk at medbringe dokumentation for købstidspunktet af varen i form af kvittering eller faktura.