Privatlivspolitik

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Behandling af dine personlige oplysninger

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS, CVR56416218, Hvidkærvej 48, 5250 Odense, ("FM Mattsson Mora Group", "virksomheden" eller "vi") har forpligtet os til at tage alle nødvendige tiltag for at sikre, at personlige oplysninger om besøgende på vores hjemmeside samt vores kunder, leverandører og/eller disses kontakter behandles på en lovlig, korrekt og transparent måde.


Når du gør brug af vores tjenester, indsamler vi dine personlige oplysninger. Virksomheden er således dataansvarlig for dine personlige oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Privatlivspolitikken forklarer og redegør for dine rettigheder i forhold til virksomheden, når det drejer sig om behandlingen af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.


Vi tager beskyttelse af dine personlige oplysninger alvorligt og sørger for, at dine personlige oplysninger altid behandles sikkert. Vi overholder alle gældende love og bestemmelser, som har til formål at beskytte privatpersoners integritet, herunder lovgivning og forskrifter, der implementerer eller supplerer EU's databeskyttelsesdirektiv 95/46/EU, EU's e-databeskyttelsesdirektiv 2002/58/EF samt EU's generelle persondataforordning 2016/679 (GDPR) og eventuelle ændringer, tilføjelser eller forskrifter, der erstatter sådanne love, forordninger, forskrifter og regler.


FM Mattsson Mora Group forsikrer dig om, at vi træffer passende og rimelige, fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til omfanget og typen af personoplysninger med henblik på at beskytte dine rettigheder og friheder ifm. databeskyttelse. Kun autoriseret personale i FM Mattsson Mora Group og autoriserede, eksternt engagerede leverandører, der arbejder på vegne af FM Mattsson Mora Group, har adgang til dine personlige oplysninger.


Af samme årsag er det vigtigt, at du læser og forstår denne privatlivspolitik, inden du gør brug af FM Mattsson Mora Groups tjenester. Hvis du ikke kan godkende privatlivspolitikken, bør du ikke benytte vores tjenester.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi, og hvorfra?

Hvis du besøger vores hjemmeside eller køber vores produkter eller tjenesteydelser, kan du afgive oplysninger, der betragtes som personlige data i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning.


De typer personlige oplysninger, som vi indsamler, kan – afhængigt af sammenhængen – omfatte:

  • Navn og kontaktoplysninger, herunder adresse, mobilnummer og e-mailadresse
  • Personnummer og betalingsoplysninger
  • Titel, opgave og/eller øvrige arbejdsrelaterede oplysninger
  • Brugergenererede oplysninger, som du aktivt vælger at dele via vores websteder


Indsamling af dine personlige oplysninger kan foregå fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig som registreret, f.eks. når du ansøger om et job inden for FM Mattsson Mora Group, kontakter vores kundeservice, eller når du kontakter os via vores websteder.
  • Fra den virksomhed, som du repræsenterer, f.eks. når din virksomhed afgiver ordrer eller gennemfører køb af vores produkter eller tjenester, og du er opført som virksomhedens kontaktperson
  • Fra tredjeparter i form af myndigheder, organisationer eller virksomheder, der udfører kreditvurderinger

Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger?

Hvis du har bestilt et produkt eller en tjeneste, har du indgået en aftale med FM Mattsson Mora Group, og således behandler vi dine personlige oplysninger med henblik på at kunne administrere dit køb eller din bestilling og levere den service eller det produkt, du har bestilt. Ud over at behandle dine personlige oplysninger med henblik på at honorere køb af varer og tjenester kan vi bruge dine personlige oplysninger til andre formål og med støtte fra andre juridiske grundlag som angivet nedenfor.

Det juridiske grundlag for vores behandling

Fuldbyrdelse af aftale

Hvis du køber en vare eller tjeneste af os, gemmer vi dine oplysninger med henblik på at kunne fuldbyrde vores aftale med dig. Det samme gør sig gældende, hvis du er angivet som kontaktperson for nogle af vores leverandører eller kunder, når dine oplysninger kan være nødvendige af hensyn til fuldbyrdelse af vores aftale med kunden eller leverandøren.


Berettiget interesse

Hvis du har kontaktet os vedrørende vores produkter eller tjenester uden at havet indgået aftale, eller hvis du har registreret dig som medlem af vores digitale tjenester, gemmer vi dine oplysninger med henblik på at opfylde vores legitime interesse i på et senere tidspunkt at vende tilbage til dig med tilbud og information om vores produkter eller tjenester, om opdateringer, tilgængelig undervisning m.v.


Opfyldelse af retslig forpligtelse

Ud over de ovennævnte juridiske årsager kan dine personlige oplysninger også blive behandlet af os med henblik på at honorere vores juridiske forpligtelser, f.eks. vedrørende regnskabs- eller arbejdsret.

Opbevaring af personlige oplysninger

Virksomheden tager alle rimelige tiltag for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles og opbevares sikkert. Vi bestræber os på at minimere de data, vi gemmer, og dine personlige oplysninger bliver aldrig opbevaret i længere tid end tilladt iht. gældende lovgivning eller anvendt til andre end de ovenfor anførte formål. Dine personlige oplysninger behandles af os i følgende tidsrum:


Medlem

Hvis du har tilmeldt dig en af virksomhedens digitale tjenester, gemmes dine personlige oplysninger, indtil du afmelder dig.


Kunde/leverandør/kontaktperson

Personlige oplysninger i forbindelse med bestilling af varer og tjenesteydelser (navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail og betalings- og leveringsoplysninger) gemmes i det omfang, det er nødvendigt, for at selskabet kan honorere aftalen med dig (herunder levering eller garantiforpligtelser) og i en periode på 36 måneder efterfølgende. Det samme er gældende, hvis vi gemmer dine oplysninger, fordi du er opført som kontaktperson for nogen af vores kunder eller leverandører.


Juridisk forpligtelse

Oplysninger, der gemmes med henblik på, at vi skal kunne honorere en juridisk forpligtelse, gemmes som påkrævet af lovgivningen.

Hvem behandler – overdragelse af personlige oplysninger

Vi gør brug af en række forskellige it-tjenester og it-systemer i vores virksomhed.


Internt håndterer vi personlige oplysninger i vores forretningssystem. Nogle af disse systemer gemmer oplysninger i hardware, der installeres lokalt hos os, og kun vores medarbejdere har adgang til dataene. Nogle oplysninger opbevares hos vores leverandører eller i cloud-løsninger og betyder, at vi overfører personlige data til leverandøren. I så fald er leverandøren vores databehandler, der behandler oplysningerne på vores vegne og udelukkende iht. vores instruktioner.


Information om vores kunder og leverandører er en vigtig del af virksomhedens forretninger, og vi sælger ikke oplysningerne til nogen anden. Vi overfører muligvis oplysninger til vores samarbejdspartnere. Vi udviser altid størst mulig forsigtighed ved overførsel af dine personlige oplysninger, og dine personlige oplysninger bliver kun videresendt, hvis denne privatlivspolitik tillader det, og der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger.


Dine personlige oplysninger kan også blive overdraget til behørige myndigheder, med henblik på at lade virksomheden kunne honorere sine juridiske forpligtelser.

Overdragelse af personlige oplysninger til tredjelande

Vi bestræber os altid på at lade dine personlige oplysninger blive håndteret inden for EU/EØS. I visse tilfælde – f.eks. når vi deler oplysningerne med en databehandler – kan det dog ske, at oplysningerne opbevares i et land uden for EU/EØS. I sådanne tilfælde garanteres beskyttelsesniveauet enten igennem beslutning fra EU-Kommissionen om, at det pågældende land sikrer et passende beskyttelsesniveau, eller ved brug af såkaldte passende sikkerhedsforanstaltninger såsom et godkendt adfærdskodeks i modtagerlandet, EU-modelklausuler eller Privacy Shield.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, og om hvordan disse bruges, når du har fremsendt en skriftlig ansøgning til os i overensstemmelse med nedenstående kontaktoplysninger. Du har også ret til at anmode om tilretning af personlige oplysninger om dig, hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller vildledende, ved at kontakte virksomheden. Med henblik på at beskytte din integritet og dine personlige oplysninger kan vi kræve, at du identificerer dig i forbindelse med assistance fra vores side.


I overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning har du også ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger slettes, eller at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde og anmode om, at dine personoplysninger fremsendes i elektronisk format.


Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at FM Mattsson Mora Groups behandling af dine personlige oplysninger ikke foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets 'Vejledning om de registreredes rettigheder'.

Cookies

Vi benytter cookies på virksomhedens websteder for at give dig som besøgende adgang til forskellige funktioner og tjenester samt for at kunne iagttage brugernes adfærd på webstedet. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på den besøgendes computer, når der oprettes forbindelse. Det gør vi med henblik på at kunne forbedre webstedet samt for at kunne give dig som kunde en bedre service og levere mere relevant indhold. De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies. Hvis du vil deaktivere cookies, kan dette gøres under sikkerhedsindstillingerne til din webbrowser. Hvis du deaktiverer cookies, vil visse funktioner dog muligvis ophøre med at fungere. Du kan læse mere om, hvordan vi benytter cookies, i vores cookiepolitik.

Ændringer i privatlivspolitikken

Bemærk, at vilkårene i privatlivspolitikken kan ændre sig. I så fald vil den nye version blive offentliggjort på virksomhedens websteder. Af samme årsag bør du med jævne mellemrum gennemlæse disse vilkår, så du kan sikre dig, at du kan acceptere ændringerne. Ved ændringer af væsentlig betydning gør vi dig dog også opmærksom herpå via e-mail, hvis du har oplyst din e-mailadresse.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedr. vores privatlivspolitik, bedes du kontakte os via nedentående oplysninger som du ligeledes finder under 'kontakt' i menubjælken eller via dette link