Valby skole

Et pilotprojekt på en københavnsk folkeskole viser, at der kan spares 30% på skolens samlede vandforbrug alene ved at skifte vandhaner. Det svarer til en årlig besparelse på 100.000 kr. Nu skal 40 københavnske skoler have skiftet armaturer. Kommunen har en forventet besparelse på 1,4 mio. kr. om året.

Københavnske skoler sætter ind mod galoperende vandforbrug

Vandhaner, der bare løber uden at blive slukket, eller som bruger unødvendigt meget vand, når der skal vaskes hænder, er snart historie i over halvdelen af de københavnske folkeskoler. Københavns Kommune har i en årrække haft fokus på at renovere kommunens gamle nedslidte bygninger og mange er blevet istandsat under paraplyen ”helhedsrenovering”, men i den proces er der tænkt mere bygningsskal end energibesparende interiør.


Det råder et selvstændigt vandspareprojekt under BUF, Børne og Unge Forvaltningen, nu bod på. Et overbevisende pilotprojekt fik forvaltningen til at godkende, at alle vandhaner på kommunens skoler bliver skiftet til nye, vand-  og energibesparende armaturer – med masser af komfort for elever, lærere og ikke mindst et overraskende plus på den enkelte skoles driftsregnskab.

Valby skole går forrest

Valby Skole har som en af de første skoler fået udskiftet armaturer på hele matriklen, og resultatet var synligt allerede fra den første måned.


- Med målingerne fra vores forsyningsselskab kunne vi og skolen allerede fra den første dag se, at der blev brugt mindre vand. Således var vandforbruget i august 2017 kun 159 m3, mens den samme måned i 2016 brugte 237 m3, forklarer Richard Kristensen, der sammen med kollega Flemming Mortensen er de projektansvarlige i Københavns Kommunes Energiteam i BUF og også folkene bag vandspareprojektet.


- Da vi for godt et år siden lagde de første frø til vand-projektet var det at tænke vand helt nyt, men jeg kunne hurtigt fornemme potentialet. De første resultater på vores testskole viste, at vi sparede 30% på det samlede vandforbrug. Det var næsten for godt til at være sandt. Så vi ventede skeptiske en måned mere. Hver eneste måned har siden bekræftet besparelsen, fortæller Richard Kristensen.

Flere fordele end blot energibesparelser

Udover den daglige vandbesparelse har skolen oplevet, at de nye armaturer har frigivet personale- og rengøringsressourcer. Bente Maigaard, der er administrativ teknisk leder på Valby Skole fortæller:


- Tidligere var der ofte oversvømmelser og deraf akut rengørings- og oprydningsbehov, når en vask løb over, fordi eleverne havde glemt at slukke for vandet og afløbet var stoppet af toiletpapir. Med de nye automatiske armaturer har vi ikke haft et eneste tilfælde det sidste ½ år.
Erfaringerne på de skoler, der nu har fået skiftet vandhaner, er enslydende når det gælder vandalisme. Børn prøver grænser af, og det kræver ekstra robust inventar - også vandhaner. På Tingbjergskole, hvor de nye armaturer har siddet længst, har de ikke oplevet et ødelagt armatur siden udskiftningen for godt et år siden. Et faktum, der får skolernes tekniske personale til at spærre øjnene op.

"De første resultater på vores testskole viste, at vi sparede 30% på det samlede vandforbrug. Det var næsten for godt til at være sandt. Så vi ventede skeptiske en måned mere. Hver eneste måned har siden bekræftet besparelsen

Richard Kristensen, Energiteamet, Børn og ungeforvaltningen, KBH kommune

Pilotprojekt baner vejen for alle 70 skoler

- Vandspareprojektet startede som et pilotprojekt på Tingbjergskolen, hvor vi gennemførte en nøjagtig test med egne målere, der kunne dokumentere vandforbruget både før og efter udskiftning af vandhanerne.  Testen viste, at vi kunne spare over 30% på vandforbruget, og at vi kunne gennemføre projektet med en tilbagebetalingstid på bare 2,5 år, uddyber energirådgiver Claus Dennis,  FM Mattsson Mora Group Danmark, som sammen med BUFs energiteam har ført projektet ud i livet. Han fortsætter:


- Når vi sammenligner det aktuelle vandforbrug med tilsvarende måneder sidste år, er forskellen markant. Det er tankevækkende, at man kan opnå så store besparelser alene på nye armaturer. Adfærden blandt eleverne er jo ikke ændret, så den eneste forskel ligger i de energibesparende og intelligente vandhaner.


Den dokumenterede besparelse banede vejen for, at energiteamet fik bevilliget midler til at skifte armaturer på samtlige 70 skoler i Københavns Kommune. Faktisk har kommunen øremærket 6 mio. kr. til projektet, og udskiftningen bliver implementeret så hurtigt som den valgte VVS’er kan følge med. Med en forventet besparelse på 100.000 kr. per skole, bliver det hurtigt til mange penge “retur” i de enkelte skolers driftsregnskaber.

Den digitale overvågning af forbruget har ændret mulighederne i energiteamet:  - Vi mener, vi kan spare mange penge ved at komme ting i forkøbet. Tidligere lavede vi symptombehandling og reagerede på skader og pludselige behov. Med de digitale målinger kan vi meget bedre reagere på forkant og forudse de hændelser, vi skal forbygge og undgå, siger Richard Kristensen.

Alle kan spare - næste skridt institutioner

Det er ikke kun på skolerne, at der er potentiale for at nedbringe vandforbruget og skabe bedre rammer for både børn og voksne. Københavns Kommunes 730 børneinstitutioner er næste indsatsområde for BUF Energiteam, hvor de første 100 institutioner er udpeget. Projektet er allerede godkendt og klar til at blive rullet ud fra starten af 2018.