Daginstitutionen Rosa

Den københavnske børneinstitution FS Rosa på Amager har de sidste 2 år reduceret deres vandforbrug med hele 27% - en besparelse på ca. 30.000 kr. om året – takket været nye elektroniske og energibesparende armaturer. Samlet set forventer kommunen en besparelse i vandforbruget på 2,4 mio. kr. om året – alene på de første 200 institutioner.

200 institutioner i København får nye armaturer og sparer millioner

Københavns Kommune har set lyset i vand. En storstilet vandspare-indsats har allerede reduceret vandforbruget på byens skoler, og nu skal alle institutioner med på vandvognen. Det er energiteamet i Børne- og Ungeforvaltningen, BUF, der har fået øjnene op for det store potentiale. Forvaltningen har i alt over 740 børneinstitutioner og 74 skoler, så der er mange bygninger at holde styr på – og stort potentiale. Alene i BUF bruger kommunen 22 mio. kr. om året på vand - og det til trods for, at København har en af landets billigste m3-priser. Kommunen betaler nemlig kun 30 kr./m3, mens gennemsnitsprisen for hele landet er på 65 kr/m3 (jvf. Danva 2017). Derfor indledte BUF Energiteam allerede for godt et år siden et pilotprojekt på
daginstitutionen FS Rosa på Øresundsvej på Amager. Valget faldt på intelligente sensor-armaturer fra FM Mattsson, som helt automatisk tænder og slukker, når børnene skal vaske hænder. - Både børn og voksne i institutionen blev meget hurtigt begejstrede for de nye vandhaner. De kunne med det samme se, at der ikke var det samme vandspild som tidligere, siger Stephan Ogueri, energitekniker i BUF Energiteam og forklarer om  baggrunden:

- I 2017 gennemførte energiteamet et gennemgribende vandspareprojekt på cirka halvdelen af kommunens folkeskoler. På skolerne har kommunen opnået en gennemsnitlig besparelse på mellem 20-30 % på vandforbruget, hvilket svarer til 1,8 mio. kr. om året. Så det er samme potentiale, vi nu har fået grønt lys til at gå efter på institutionerne.

Pilotprojektet baner vej

Den integrerede institution FS Rosa er bygget i 2006, men alligevel er der potentiale. Huset har ialt 30 armaturer og bruger nu 866 m3 vand/året.

Året før var vandforbruget 1012 m3, så en dedikeret indsats kan virkelig gøre en forskel. - Den måde Københavns Kommune har valgt at måle på er via hovedmåleren til hver enkelt bygning. Det betyder, at det er helt faktiske tal fra forsyningsselskabet, der dokumenterer besparelsen. Og så er alt det andet, der sluger vand heller ikke sorteret fra. Så toiletskyld og havevanding er stadig en del af vandforbruget. Den reelle besparelse på armaturerne er således en del højere procentuelt end de 15% FS Rosa har sparet det seneste år, men hele 27% siden 2016, siger Claus Dennis, der er energirådgiver hos FM Mattsson Mora Group Danmark, der producerer de intelligente vandhaner.


Teknikken i orden

Projektet er udført af installatørvirksomheden Blikas VVS, og de 5 svende har fortsat travlt med at montere nye elektroniske vandhaner fra FM Mattsson i hele byen. - Blikas har en rammeaftale med kommunen og har vundet opgaven i et udbud. Vi håndterer alt fra indkøb og lagerlægning til montering og instruktion. Det er en god opgave, vi er omgivet af lutter glade børn og voksne, som glæder sig til at tage nye arbejdsredskaber i brug, så vi er meget glade for projektet, siger Kasper Thybo, direktør i Blikas Øst A/S.

"Både børn og voksne i institutionen blev meget hurtigt begejstrede for de nye vandhaner.

De kunne med det samme se, at der ikke var det samme vandspild som tidligere”

Stephan Ogueri, Energitekniker, Børn og ungeforvaltningen, KBH kommune

Målet er 40% - i hele kommunen

Vand er et af vores vigtigste naturlige råstoffer, men vi er gode til at ødsle med det. København er landets største kommune og har ambitiøse klimamål, der skal sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling og på vandområdet er målet at reducere forbruget med 40% inden 2020. I BUF er de nået langt med de seneste års fokus på vand, og det er de erfaringer, der nu skal komme øvrige forvaltninger til gode.


“Vi startede i Energiteamet med at lave en business case, som skulle dokumentere potentialet i at skifte armaturer. Med de konkrete erfaringer og meget korte tilbagebetalingstider, vi kunne dokumentere,
gik der ikke lang tid før, projektet var godkendt og penge til udskiftning på de første 200 institutioner var bevilliget” - siger Stephan Ogueri, der sammen med de øvrige energikolleger glæder sig til at vise Københavns Ejendomme og øvrige forvaltninger resultaterne og forhåbentlig få sat gang i endnu flere vandbesparende initiativer i Københavns kommune.