Politiskolen

Et målrettet energispareprojekt har sikret et markant fald i vandforbruget på den travle Politiskole i Brøndby. Forbruget af vand er sænket med ca. 25% ved at installere intelligente brusere og vandhaner i skolens fællesbad og omklædningsrum.  Det betyder en potentiel besparelse på ca. 100.000 kr. om året.

Politiskolen vokser – vandforbruget falder

Der er fuldt blus på Politiskolen i Brøndby i denne tid. For mens de venter på udvidelser af skolens kapacitet både på Sjælland og på en ny skole i Jylland, så er midlertidige pavilloner sat op for at huse et større optag af studerende fra nær og fjern, der er ved at uddanne sig til kommende politifolk.

600 studerende og 150 undervisere har deres daglige gang på skolen – og flere tager bad både 2 og 3 gange om dagen pga. den megen fysiske træning.


- I den offentlige sektor er der stort fokus på at spare energi. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har udstukket krav om 14 % besparelser inden 2020 og mest muligt på vandforbruget, så det kræver, at vi kigger på al energi lige fra el og varme til vand, forklarer Henrik Johansen, der er facility manager hos Rigspolitiet og energiansvarlig i Rigspolitiet for politiets ca. 83.000 m2 bygninger i hovedstadsområdet – heriblandt de bygninger, der huser Politiskolen. Han fortsætter: - Som lejer af bygninger er det vigtigt at kigge på forbruget, for det er der, vi kan høste en masse fordele. Og jo flere brugere vi er af bygningerne, jo højere forbrug – så derfor var der ekstra stor risiko for, at det med de mange nye studerende ville løbe løbsk, hvis vi ikke satte aktivt ind.

Vand og vandforbrug i fokus

I ethvert spareprojekt er det oplagt først at kigge på adfærd og adfærdsmønstre for at finde de steder, det bedst kan betale sig at sætte ind.

De studerende på skolen er forpligtigede til at holde sig i form, og det betyder, at de ofte tager bad op til 3 gange om dagen. Derfor var vandforbruget på skolen et klart fokusområde – og et oplagt sted at teste nye, vandbesparende brusepaneler, der reducerer vandforbruget fra 20 til 9 liter i minuttet uden at give komforttab hos brugerne.


- Vi startede med at udvælge et afgrænset baderum og opsatte målere, der kunne måle vandforbruget på det eksisterende udstyr. Derefter skiftede Politiskolen i samarbejde med en lokal VVS’er alle armaturer med et miks af brusepaneler, elektroniske FM Mattsson-vandhaner og et-grebs armaturer med koldstart. Ret hurtigt tegnede der sig et mønster af meget store besparelser, forklarer energirådgiver Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group Danmark, der er firmaet bag de energirigtige vandhaner. Han fortsætter:  

- Resultaterne i projektperioden var yderst markante – den totale vandbesparelse er på 25 %, mens det varme vand er reduceret med hele 53 %. Og det er immervæk til at tage og føle på, når den potentielle besparelse således lyder på ca. 100.000 kr. om året ved en totaludskiftning. Den store besparelse betyder desuden, at projektet har en forventelig tilbagebetalingstid på ca. 3,3 år – herefter er penge lige ind på driftsbudgettet.

"Det er jo fantastisk, at vi på Politiskolen kan opnå en økonomisk gevinst ved at nedbringe vandforbruget, samtidig med at skolen øger kapaciteten ved næsten at fordoble antallet af kadetter

Henrik Johansen, Facility manager, Rigspolitiet

God læring kan inspirere andre

Den lokale VVS’er er Pantmann VVS, hvor installatør Dennis Pantmann har lært rigtig meget af projektet:
- Som installatør bruger jeg testen og resultaterne til at inspirere og overbevise andre om det fornuftige i at gennemføre sådanne projekter.  Der er mange penge at hente, så det testen her kan bidrage med er, at VVS-branchen får øjnene op for mulighederne i at tænke i optimering også når det gælder vand og armaturer, siger Dennis Pantmann og tilføjer:


- Det er jo fantastisk at vi på Politiskolen kan opnå en økonomisk gevinst ved at nedbringe vandforbruget, samtidig med at skolen øger kapaciteten ved næsten at fordoble antallet af kadetter.

Erfaringer bruges i alle afdelinger

Kort tid efter udskiftningerne stod Politiskolen overfor en markant udvidelse. Fra august 2016 er skolens kapacitet vokset fra 750 studerende og ansatte til samlet nu at være 975. Det ville under normale omstændigheder have fået energi- og vandforbruget til at eksplodere. Men i Brøndby holdt man forbruget under det normale:


- Vi var i forvejen bevidste om potentialet i at fokusere på vand og energi, men alligevel overraskede de positive resultater. Hvis vi ikke havde gjort noget, havde det set skidt ud for de overordnede krav til energibesparelse. Vi har haft en 30% stigning i antallet af brugere uden at øge forbruget – tværtimod, fortæller Rigspolitiets facility manager Henrik Johansen og fortsætter:


- Erfaringerne betyder, at vi nu kigger på andre af Rigspolitiets afdelinger. Normalt siger vi, at ved projekter med tilbagebetalingstider på under 5 år, så er det om at komme i gang. Så det er vi gået i gang med flere steder.


De første tests blev gennemført i sommeren 2016, hvor man besluttede at kigge på vandforbrug og varmt vand – hvilket også inkluderede toiletterne. Sammen med Energidata A/S, Køge logger Politiskolen fortsat data fra forbrugsmålere for at overvåge forbruget – og sikre sig mod pludselige eller utilsigtede stigninger.