Bakkegårds-skolen

Bakkegårdsskolen i Gentofte Kommune vælger elektroniske armaturer fra FM Mattsson i stort energirenoveringsprojekt. Resultaterne er overbevisende, og kommunen håber at renovere flere kommunale bygninger med de vandbesparende armaturer i de kommende år.

Nye armaturer giver Bakkegårds-skolen markant vand-besparelse

Det kan betale sig at udskifte de gamle ar­maturer. Sådan er den klare konklusion, når Bakkegårdsskolen sammen med Gentof­te Kommune evaluerer resultaterne af den energirenovering, skolen og kommunen har gennemført sammen med FM Mattsson Mora Group.


Knapt 150 armaturer er skiftet ud og erstat­tet med moderne, vandbesparende armatu­rer fra FM Mattsson, og resultaterne taler for sig selv:


”Vi kan allerede nu måle, at vi bruger 33 procent mindre vand. Det er meget tilfreds­stillende, og det giver os en attraktiv tilbage­betalingstid på investeringen, som vi har be­regnet til mellem tre og fire år,” siger Gentofte Kommunes projektleder, driftsingeniør Tom Hansen.


Foruden den kontante besparelse på vand­forbruget har Bakkegårdsskolen opnået flere andre fordele ved at skifte de gamle armatu­rer. Det fortæller skolens teknisk ansvarlige, teknisk servicemedarbejder Leslie Hansen: ”Med de gamle armaturer havde vi hyppige problemer med hærværk på armaturerne, som førte til oversvømmelser. Det har kostet dyrt i ekstra arbejde til optørring og rengø­ring, og i udskiftning af armaturer,” siger Les­lie Hansen.

Robust design

Han fortæller, at skolens store sportshal to gange har været lukket på grund af over­svømmelser efter hærværk. Begge gange skulle hele eller dele af gulvet udskiftes, og hallen var lukket i længere perioder - til stor gene for både skolens elever og de mange sportsklubber i Gentofte, som bruger hallen hver dag året rundt.


Bakkegårdsskolens nye elektroniske FM Mattsson-armaturer har integreret batteri. Det er et robust design, som gør armaturerne modstandsdygtige overfor forsøg på hær­værk.


”Alene på den konto kan vi mærke en tydelig forskel i vores daglige arbejde. Jeg forventer også, at vi kommer til at spare en hel del ar­bejdstid på at skifte perlatorer, fordi de nye armaturer danner mindre kalk. Og med fem års garanti fra FM Mattsson er vi desuden godt stillet mht. service og evt. udskiftninger,” siger Leslie Hansen.

”Vi kan allerede nu måle, at vi bruger 33 procent mindre vand. Det er meget tilfredsstillende, og det giver os en attraktiv tilbagebetalingstid på investeringen, som vi har beregnet til mellem tre og fire år”

Tom Hansen, Projektleder & Driftingeniør, Gentofte Kommunes

Grundigt forarbejde

Det er samtlige armturer, der er er udskiftet på den store skole, som har 750 elever: Brusearmaturer i omklædningsrum, håndvask. og køkke­narmaturer, vægarmaturer og armaturer til skolens storkøkken


Hele udskiftningen blev klaret i løbet af efterårsferien med Pantmann VVS, som vandt Gentofte Kommunes udbud af opgaven. Tidligt i pro­jektfasen havde Leslie Hansen og hans servicemedarbejdere udført et grundigt forarbejde:


“Ud over en nøjagtig registrering af de eksisterende armaturer er det meget vigtigt at tage brugernes adfærd og ønsker med i overvejels­erne. Elever, lærere, rengøringspersonale og køkkenpersonale har forskellige behov, og armaturer bliver brugt forskelligt, alt efter hvor på skolen de er monteret,” siger han.

Overbevisende resultater

Leslie Hansen kendte i forvejen til de elektroniske armaturer fra FM Mattsson og er meget tilfreds med kvaliteten.“Inden vi gik i gang med det store energirenoveringsprojekt, var vi i det små begyndt at udskifte enkelte armaturer, når behovet opstod, og til det valgte vi FM Mattsson. Så vi havde på forhånd nogen erfaring med produkterne og vidste derfor, at de kan holde til opgaven,” siger Leslie Hansen.


Projektleder Tom Hansen ser energirenoveringen på Bakkegårdssko­len som et pilotprojekt, der er lykkedes til fulde og har bevist sin værdi.


“Det er helt oplagt at bruge Bakkegårdsskolen som et foregangsbillede for at energirenovere flere skoler og andre kommunale bygninger. Re­sultaterne er overbevisende, så nu skal vi i gang med at søge om midler til flere projekter,” siger Tom Hansen.

Hygiejneskyl bekæmper bakterier

Armaturerne fra FM Mattsson har en smart funktion til automatisk hygiejneskyl. Funktionen gør det muligt at gennemskylle rør og armaturer med meget varmt vand, hvilket minimerer risikoen for legionellabakterier i vandet.


Det forklarer Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group Danmark, som har stor erfaring med renoveringsprojekter med fokus på både vand- og energibesparelse og på hygiejne.
“Legionellabakterier kan især være et problem i større installationer, fordi der er højere risiko for stillestående vand i rørene. Og når en bygning har mange brugere, kan legionella nemt sprede sig. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på legionella,” siger Claus Dennis.


Netop den funktion er også med i projektleder Tom Hansens visioner om at renovere flere af Gentofte Kommunes bygninger med de elektroniske armaturer fra FM Mattsson:
“I nogle af vores bygninger, fx plejehjem, er det ekstra vigtigt at undgå bakteriedannelse og -spredning. Her vil automatisk hygiejneskyl være en stor fordel, så det er også med i vores overvejelser,” siger han.